BERKATA DALAM HATI

Berkata dalam hati… orang itu menyusahkan orang itu merimaskan orang itu melemaskan Berkata dalam hati… benarkah orang itu? betulkah orang itu? pastikah orang itu? Berkata dalam hati… kayakah orang itu? berhartakah orang itu? berduitkah orang itu? Berkata dalam hati… miskinkah dia? papakah dia? susahkah dia?

Scroll Up